KTO SME? 


Spevácky zbor Psallite Deo (lat. chváľte Boha žalmami) vznikol v roku 1998 na pôde Piaristického gymnázia v Nitre. Od roku 2004 sa venuje interpretácii posvätnej hudby a od roku 2015 sa etabloval ako katedrálny zbor v Nitre. Spolupracuje s niekoľkými hudobnými telesami ako napr. Schóla cantorum Kňazského seminára v Nitre, Komorný orchester ZOE, Svadobné kvarteto, Cinnamon a i.

Súčasťou repertoáru zboru Psallite Deo sú diela slovenských, britských, nemeckých, francúzskych a talianskych skladateľov posvätnej hudby (Schneider-Trnavský, Lexmann, Šurin, Kopec, Rutter, Tavener, Bach, Arcadelt, Poulenc, Palestrina, De Victoria, Frisina, Bartolucci, Liberto a i.).

Zbor v uplynulých rokoch účinkoval vo významných chrámoch sveta, ako je Bazilika sv. Petra vo Vatikáne, Bazilika sv. Pavla v Ríme, Sixtínska kaplnka a i. V decembri 2012 zaspieval aj pápežovi Benediktovi XVI. Pravidelne účinkuje počas mediálnych prenosov bohoslužieb (RTVS, Rádio Lumen, Tv Lux a i.)

Psallite Deo sa okrem liturgickej hudby venuje aj koncertnej činnosti. Pravidelne organizuje koncerty adventnej a vianočnej hudby, v roku 2016 participoval na hudobnom projekte Misericordia pre soprán sólo, zbor a orchester, ktorý vzbudil mimoriadny ohlas. Zbormajstrom Psallite Deo je Mgr. Vladimír Kopec, hudobný pedagóg, organista, absolvent Katedry hudby UKF v Nitre a Konzervatória sv. Cecílie v Ríme, organista Katedrály – Baziliky sv. Emeráma v Nitre.

 ČO ROBÍME?


SVADBA

KONCERT

KRST

POHREB

VYSVIACKA