OBRAD V OMŠIsvadobný pochod (Wagner)
inštrumentálna skladba pre organ*


Zhudobnená antifóna z Rímskeho misála alebo Rímskeho graduála
M. Frisina: Kriste, náš pokoj
J. Rutter: This is the day


J. Rutter: The Lord bless you and keep you
J. Rutter: A clare benediction


Zhudobnená antifóna z Rímskeho misála alebo Rímskeho graduála
Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva
inštrumentálna skladba pre organ*


Zhudobnená antifóna z Rímskeho misála alebo Rímskeho graduála
D. Bartolucci: O sacrum convivium
M. Frisina: Anima Christi
inštrumentálna skladba pre organ*


V. Kopec: Magnificat pre zbor, ľud a organ


Arcadelt: Ave Maria
J. S. Bach/Ch. Gounod: Ave Maria pre sólo hlas a organ
F. Schubert: Ave Maria pre sólo hlas a organ
inštrumentálna skladba pre organ*


svadobný pochod (Mendelssohn)
inštrumentálna skladba pre organ*

* Skladby pre organ treba konzultovať, pretože môžu odznieť iba v závislosti od nástroja v konkrétnom chráme. Spevy ordinária (nemenných častí omše) sú z Liturgického spevníka I alebo gregoriánske.