Cena za účinkovanie speváckeho zboru Psallite Deo závisí od konkrétnych požiadaviek a od počtu spevákov. Ak je Váš svadobný obrad doprevádzaný len organom, postačí 8-členný zbor.

V prípade záujmu je počas bohoslužby možné účinkovanie zboru Psallite Deo so sláčikovým kvartetom (www.svadobnekvarteto.sk) alebo s inými hudobnými nástrojmi.

Ak by ste však počítali s väčším hudobným zoskupením (napr. orchester), počet spevákov sa musí navýšiť kvôli lepšej zvukovej kompatibilite zboru a orchestra. Od toho sa vyvíja aj konečná suma za hudbu, na ktorej sa s Vami dohodneme na základe Vašich požiadaviek.   

Garantujeme Vám umeleckú kvalitu ako aj liturgickú správnosť použitých spevov.