V priestoroch kaplnky svätého Gorazda v Kňazskom seminári v Nitre sa na Štvrtú pôstnu nedeľu uskutočnil koncert pôstnej hudby.

Zazneli skladby  od skladateľov: Biber, Halvorsen, Corelli a i.

Účinkujú:

Samuel Mikláš – husle

Gregor Regeš – violončelo

Vladimír Kopec – čembalo